1. Hodinka viery

2. Hodinka viery

- príloha o modlitbe str. 80 - 92 z J. Šelinga, Najvzácnejší dar, 1. sv. prijímanie, slávnosť rodiny a farnosti, Lúč, 2003.

3. Hodinka viery

- príloha o biblii str. 8 - 11 z A. Fabián, Biblia - kniha viery, pastorálne využitie biblických poznatkov, katechetický kurz, Košice 1992.

4. Hodinka viery

- príloha o Desatore str. 103 - 113 z J. Šelinga, Najvzácnejší dar, 1. sv. prijímanie, slávnosť rodiny a farnosti, Lúč, 2003.

5. Hodinka viery

6. Hodinka viery

7. Hodinka viery

- príloha o Sviatostiach str. 139 - 140 z J. Šelinga, Najvzácnejší dar, 1. sv. prijímanie, slávnosť rodiny a farnosti, Lúč, 2003.

8. Hodinka viery

- príloha Príprava na sv. spoveď str. 118 - 119 z J. Šelinga, Najvzácnejší dar, 1. sv. prijímanie, slávnosť rodiny a farnosti, Lúč, 2003.

9. Hodinka viery

10. Hodinka viery

11. Hodinka viery

12. Hodinka viery