Správa o činnosti za rok 2010

Členovia FCH a OZ Samaritán v tomto roku uskutočnili tieto akcie:

  • Pomoc bezdomovcom v zimných mesiacoch – potravinová aj s ošatením
  • Veľkonočná zbierka potravín spojená s akciou KILO PRE CHUDOBNÝCH v predajniach Lidl, CBA a Agromilk
  • Modlitbové stretnutie za chorých K-R-B v mesiaci máj (podrobnejšie sme informovali vo FL)
  • Zapojili sme sa do dňa Dobrovoľníctva, usporiadali sme Deň otvorených dverí dňa 10. septembra 2010
  • Akcia Mikuláš pre 35 detí
  • Vianočná zbierka potravín pre 20 rodín

Spolupracovali sme s OZ Nádej pre Down, kde sme pomáhali a venovali sa deťom 1x týždenne.

Pomáhali sme rodinám v hmotnej núdzi podľa požiadaviek. Celkovo sme pomáhali 22 rodinám, z toho 7 rodinám pravidelne.

Pri zabezpečení niektorých akcií nám pomáhali spoločenstvo Dom Júdov, deti z eRka.

Pomocnú ruku nám podali aj podnikatelia ponukou prepravy zdarma alebo tým, že krátkodobo zamestnali členov z núdznych rodín.

Súčasťou všetkých akcií boli všetci anonymní prispievatelia, ktorí sa zapájali do našich akcií a zbierok a prispeli prácou, radou či sa podelili s tým, čo majú.

Všetkým darcom ďakujeme. Podrobné záznamy o daroch a finančnej situácii sú u pokladníčky OZ Samaritán.