• Farská charita mala 24 dobrovoľných členov (z toho 2 mužov a 24 žien), ktorí vykonávali niekoľko pravidelných aktivít:
prvou akciou bol Deň matiek – navštívili sme 26 matiek mnohodetných rodín a matky kňazov z našej filiálky a kytičkou im vyjadrili vďaku a úctu,
• založili sme farskú knižnicu,
• zorganizovali sme zbierku školských potrieb pre Ukrajinu,
• cez vianočné sviatky sme usporiadali stretnutie 24 detí z rodín v hmotnej núdzi. Pod názvom „Operácia VIANOČNÉ DIEŤA 2006“ sme v spolupráci s arcidiecéznou charitou Košice pripravili darčeky a ich slávnostné odovzdanie. Deti z eRka im pripravili program a tety z charity malé pohostenie,
• usporiadali sme vianočnú zbierku potravín a pomohli sme 24 rodinám.
• v dvojiciach sme navštevovali a pomáhali starším a chorým.