Farská charita zorganizovala dve väčšie zbierky potravín a stravných lístkov (veľkonočnú a vianočnú) pre rodiny v hmotnej núdzi, pomoc bola poskytnutá 18 rodinám. Potraviny sú zbierané počas celého roka, preto môžete kedykoľvek pomôcť a prispieť.

Iné akcie:

  • v júni sa konal výlet pre 23 detí zo sociálne slabších rodín do ZOO v Spišskej Novej Vsi a do Levoče,
  • vo vianočnom čase sme spolupracovali s Maltézskymi rytiermi pri rozdávaní kapustnice nielen pre bezdomovcov. Ku kapustnici sme pridali bezdomovcom a deťom z rodín v hmotnej núdzi aj balíčky s teplým oblečením,
  • Maltézski rytieri pre nás získali aj vďaka prezidentovi Slovenskej humanitnej rady nový invalidný vozíček pre našu klientku,
  • v decembri dostalo 50 detí zo sociálne slabších rodín za spolupráce saleziánov na Mikulášskej slávnosti malé darčeky a zahrali si s Mikulášom stolný futbal či biliard,
  • od sponzorov sme dostali 2 počítače, ktoré sme umiestnili do mnohodetných rodín, v ktorých si pre svoje deti túto pomôcku nemohli dovoliť. Ide o rodiny, kde sa matky zároveň starajú o postihnuté dieťa.