Vyúčtovanie roka 2016

Príjem spolu 1475,18 Eur

dary: 562,40 Eur

zbierka v kostole: 896,12 Eur

iné: 16,66 Eur

Výdavky spolu 2040,04 Eur

administratívne poplatky: 282,76 Eur

pomoc rodinám v núdzi a ZŤP: 1757,28 Eur

 

Podrobná evidencia príjmov a výdavkov je zaevidovaná v účtovníctve.

 

 

Ocenenie pre našu Farskú charitu – OZ Samaritán

autor:   podľa TASR a Lucia Mihoková

8. decembra, na sviatok Nepoškvrneného počatia P. Márie, si v Prešove prevzali ocenenie „KRAJSKÉ SRDCE NA DLANI“ dobrovoľníci z Prešovského kraja, ktorých vybrala komisia z 19 nominácií. Návrhy posielali ľudia, ktorí si všimli ich aktivity. Ceny za rok 2016 získali štyria jednotlivci, dva kolektívy, jedna organizácia a tento rok porota udelila aj dve mimoriadne ocenenia.

Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC) už osem rokov nielen oceňuje, ale aj zastrešuje dobrovoľnícku činnosť v kraji. Jej predchodcom bola SAIA Prešov, n. o., ako regionálna pobočka Slovenskej akademickej informačnej agentúry. Podľa slov predsedníčky PDC Juliany Hajdukovej, oceňovanie dobrovoľníkov funguje vo viacerých krajoch, ale Prešovský kraj je jediným, v ktorom to robia kontinuálne – celých 15 rokov. Za toto obdobie dostali 240 nominácií a ocenili 96 jednotlivcov a kolektívov, ku ktorým posledné štyri roky pridali aj päť organizácií. Juliana Hajduková vidí za každou nomináciou zaujímavý príbeh.

V kategórii jednotlivcov za tento rok získali ocenenie Krajské srdce na dlani v Prešovskom kraji Monika Daráková z Prešova za vzdelávaciu činnosť pre združenie eRko. Laura Kuzmová zo Svidníka, ktorá odpracovala najviac hodín pri budovaní náučného parku v škole. Za vedenie folklórneho súboru Marmon v Chmeľnici dostala ocenenie Katarína Kravčíková. Študent Prešovskej univerzity Martin Mičo sa venuje mladým ľuďom s mentálnym postihnutím v OZ Vánok. Ocenenie získali aj študenti, ktorí sa angažujú v Mládežníckom parlamente Stará Ľubovňa a sú aktívni v oblasti komunitného rozvoja. Za aktivity v oblasti ochrany životného prostredia porota ocenila aj žiakov 6. B. triedy zo ZŠ Komenského vo Svidníku.

V kategórii organizácia uspelo OZ Samaritán, ktoré pracuje pri farskej charite v Sabinove. Návrh na ocenenie podalo Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, pričom vyzdvihlo predovšetkým prácu dobrovoľníkov s rodinami zo znevýhodneného prostredia (organizovanie výletov, tábor pre rodičov s hendikepovanými deťmi), organizovanie zbierok šatstva a jedla: Kilo pre chudobných.

Mimoriadne ocenenie získala podnikateľka Helena Vozňáková z Prešova, ktorá pomáha OZ Malíček a podporuje rodiny s predčasne narodenými deťmi. Jozef Krajčí z Bardejova získal mimoriadne ocenenie za dlhoročnú pomoc v Hospici Matky Terezy v Bardejove.