Vyúčtovanie roka 2017

Príjem spolu 3245,97 Eur

Výťažok z koncertu – 468,26 Eur

Zbierka v kostole – 1777,77 Eur

Príjem z 2 % z daní – 273,44 Eur

Dary – 706,50 Eur

Sabinov pre Sabinov – 20,00 Eur

 

Výdavky spolu 3142,56 Eur

administratívne poplatky 129,24 Eur

pomoc rodinám v núdzi a ŤZP 2438,41 Eur

doplatok na letný tábor pre deti – 120 Eur

finančná pomoc pre deti v hmotnej núdzi Cirkevná ZŠ Sabinov – 300 Eur

nákup potravín (zásoby) – 154,91 Eur

 

Stravné lístky

Príjem – 414 kusov v hodnote 1809,12 Eur

Zostatok – 83 kusov v hodnote 321,60 Eur

Stravné lístky boli vydané rodinám v núdzi.

 

Podrobná evidencia príjmov a výdavkov, finančných prostriedkov a stravných lístkov je zaevidovaná v účtovníctve.

V roku 2017 sme pomohli 57 rodinám a ľuďom v núdzi. Niektorým rodinám sme pomohli raz – dvakrát do roka, ale niektorým rodinám 12x; 14x; aj 19x počas roka. Spolu sme pomoc poskytli 176-krát.

Ešte raz ďakujeme štedrým darcom.