• 07.03.2023

  Športové popoludnie pre dievčatá

  V utorok pozývame dievčatá na našej farnosti na športové popoludnie od 14.00 do 17.00. Stretneme sa pred telocvičňou CZŠ.

 • 09.03.2023

  Športový večer pre mladých

  Vo štvrtok pozývame mladých (nielen birmovancov) na športový večer od 19.00 - 21.00. Začneme sv. omšou a potom sa presunieme do telocvične CZŠ.

 • 10.03.2023

  Športové dopoludnie pre chlapcov

  V piatok pozývame chlapcov (nielen miništrantov) na športové dopoludnie od 10.00 do 13.00. Stretneme sa pred telocvičňou CZŠ.

 • 15.09.2023

  Ukončenie podávania prihlášok detí na 1. sv. prijímanie

  Posledný termín na odovzdanie prihlášky.

 • 16.09.2023

  Farská opekačka

  Pozývame všetky deti na opekačku, ktorá sa uskutoční v sobotu 16. 9. Stretneme sa o 13:45 pred budovou fary a odtiaľ sa presunieme na farskú záhradu. Je potrebné si doniesť vodu, pokrývku hlavy a niečo pod zub.

 • 22.09.2023

  Ukončenie podávania prihlášok k sviatosti birmovania

  Posledný deň na odovzdanie prihlášky.