Naša farská charita vznikla 7. mája 2006 po úvodnom stretnutí s pracovníčkou diecéznej charity p. Krištofovou a po schválení diecéznou charitou v Košiciach. Na ustanovujúcej schôdzi sa zišli 15 dobrovoľníci za prítomnosti vdp. L. Cichého. Zvolili sme si výbor: konateľ, hospodár a zapisovateľ, vybrali sme si názov a znak. Určili sme si služby, ktoré sú vo vybranej miestnosti na fare a pripravili predbežný plán činnosti.

Postupne sa počet našich členov menil, až vystúpil na 25. Každý sa snaží zapojiť podľa svojich možností. Stretávame sa raz mesačne na spoločnej porade. Služby máme vždy v stredu v čase od 9.00 h – 10.00 h a poobede v čase od 17.00 h – 18.00 h.