Obec sa prvýkrát spomína v listine Belu IV. z roku 1248 ako časť panstva hradu Veľký Šariš. Bola šľachtickým majetkom. Listinou kráľa Belu IV. z roku 1248 bola zbavená povinnosti platiť desiatok Jágerskej kapitule. Po roku 1314 bola obec majetkom zemianskeho rodu Thekuleovcov. Po nich obec kúpili Lobockyovci a v roku 1546 mesto Sabinov. Názov dediny sa vyvíjal postupne: 1248 Urkutha, 1373 Orkuta, 1773 Orkuczany, 1786 Orkutsani, 1808 Orkuťany a od roku 1920 sa obec volá Orkucany. Rovnako sa menil počet obyvateľov v jednotlivých rokoch: 1869 - 525, 1900 - 494, 1921 - 485, 1940 - 695, 1970 - 1022. V súčasnosti je obec časťou mesta Sabinov.

Kostol Obetovania Pána (pôvodne Očisťovania Panny Márie) bol pôvodne ranogotický z konca 13. storočia. Neskoršie bol prestavaný v barokovom štýle (1710). Klasicisticky bol upravený v roku 1847. Pri požiari v roku 1910 bol značne poškodený a potom opravený. Pôdorys kostola tvorí jednoloďová stavba so štvorcovým presbytériom a predstavanou vežou. V presbytériu je pôvodná gotická krížová rebrová klenba s vyžľabenými klinovými rebrami, ktoré sa zasekávajú priamo do steny. Priestor medzi rebrami je vymaľovaný. V každom zo štyroch polí je jeden evanjelista so svojím symbolom. Na východnej strane presbytéria je pôvodné gotické okno s ostením a kružbami, z vnútornej strany zamurované. Po požiari v roku 1910 dostala loď bohato vymaľovaný rovný strop. Fasády sú členené polkruhovo, zakončené veľkými oknami. Predstavaná veža má v strednej časti štrbinové okná. Horná časť s polkruhovo zakončenými zvukovými oknami je nadstavená. Vo veži sú aj v súčasnosti umiestnené dva zvony. Na západnej strane stavby sú oporné piliere, vytvárajúce malú predsieň.

Vnútorné zariadenie kostola je nové. Zo staršieho inventára sa nezachoval neskoro-barokový bočný oltár Narodenia s vrúbkovanými pilastrami, volutami a ružami z polovice 18. storočia. Pôvodne bola v kostole aj rokoková kazateľnica z obdobia okolo roku 1740, s obrazmi cirkevných otcov na parapete. Na povale boli fragmenty neskorobarokových plastík, ktoré, pravdepodobne, pochádzali z pôvodného hlavného oltára (z prvej tretiny 18. storočia). Aj teraz je v kostole rokokový kalich z roku 1763.

V súčasnosti sa v kostole nachádzajú tri oltáre. Hlavný oltár Obetovania Pána pochádza z druhej polovice nášho storočia. Je na ňom socha Panny Márie s Ježiškom v náručí a v ruke drží košík s dvoma hrdličkami. Po stranách tohto súsošia sú sochy sv. Cyrila a Metoda. Súčasťou bočného oltára Ružencovej Panny Márie je aj obraz, na ktorom je znázornené obetovanie Ježiša v chráme. Druhý bočný oltár je zasvätený sv. Jozefovi. Jeho súčasťou je taktiež obraz Sv. rodiny.