Sestra Lenka Kollárová, OSF

Sestra Lenka Kollárová, OSF

Rodné meno: Lenka Kollárová

 • narodený: 18.02.1982
 • rehoľa: Kongregácia školských sestier sv. Františka
 • sľuby: prvé - 28.8.2004, večné - 15.8.2010
 • pôsobiská: komunita Gaštanová 12, Žilina
  učiteľka na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline
  vyučuje matematiku, hudobnú výchovu, telesnú a športovú výchovu
 • predchádzajúce pôsobiská: provinciálny dom Žilina
Sestra Alexandra Tkačíková, CJ

Sestra Alexandra Tkačíková, CJ

Rodné meno: Jana Tkačíková

Sestra Mária Gertrúda Kyjovská, SDR

Sestra Mária Gertrúda Kyjovská, SDR

Rodné meno: Katarína Kyjovská

Sestra Mária Tarzícia Kyjovská, SDR

Sestra Mária Tarzícia Kyjovská, SDR

Rodné meno: Anna Kyjovská

Sestra Anna Gallovičová, OSE

Sestra Anna Gallovičová, OSE

Rodné meno: MUDr. Natália Gallovičová

 • narodený: 17.04.1974
 • rehoľa: Rehoľa svätej Alžbety
 • sľuby: prvé - 27.1.2001, doživotné - 10.1.2004
 • pôsobiská: Bratislava, lekárka na KAIM Onkologického ústavu sv. Alžbety
Sestra Mária Bernadeta od Krista Veľkňaza, OCD

Sestra Mária Bernadeta od Krista Veľkňaza, OCD

Rodné meno: Mária Maristella Vráblová

Sestra Marieta Lešková, SCSC

Sestra Marieta Lešková, SCSC

Rodné meno: PhDr. Gabriela Lešková

Sestra Dorota Andrášová OSF

Sestra Dorota Andrášová OSF

Rodné meno: Jana Andrášová

Sestra Anežka Sečová, CJ

Sestra Anežka Sečová, CJ

Rodné meno: Anežka Sečová

Brat Stanislav Mária Šoltés, OSM

Brat Stanislav Mária Šoltés, OSM

Rodné meno: Stanislav Šoltés

 • narodený: 25.11.1965
 • rehoľa: Rád Máriiných Služobníkov (Serviti)
 • sľuby: doživotné 8.12.2008
 • pôsobiská: Provinzial der Tiroler Servitenprovinz, Servitenkloster , Maria-Theresienstraße 42 , 6020 INNSBRUCK
Sestra Mária Reváková, FMA

Sestra Mária Reváková, FMA

Rodné meno: Mária Reváková

 • narodený: 16.02.1959
 • rehoľa: Inštitút dcér Márie Pomocnice
 • sľuby: prvé - 05.08.1984, doživotné - 04.08.1990
 • pôsobiská: Michalovce
 • predchádzajúce pôsobiská: Zvolen, Košice, Bratislava; Bielorusko: Smorgon, Minsk; Ukrajina: Lvov
Sestra Ancilla Peregrínová de Notre Dame

Sestra Ancilla Peregrínová de Notre Dame

Rodné meno: Agnesa Peregrínová

 • narodený: 21.01.1956
 • rehoľa: Kongregácia školských sestier de Notre Dame
 • sľuby: prvé - 8.12.1975, večné - 15.08.1984
 • pôsobiská: Beckov
 • predchádzajúce pôsobiská: Vejprty, Bratislava - ústav pre telesne postihnutú mládež, Piešťany, Beckov, Trnava