Rovnako ako lektor je to služba – funkcia, ktorá pochádza zo starých židovských obradov. Úlohou žalmistu je spievať žalm alebo iný biblický spev medzi čítaniami. Spieva z ambony, prípadne z iného vhodného miesta. (Rímsky misál, všeobecné smernice).

Žalmy sa vždy spievali na rozličné nápevy, ba dokonca v minulých tisícročiach sa niekedy nápevy dotvárali aj improvizovaným spôsobom podľa určitých melodických vzorov. A preto – tak v minulosti ako i dnes – k umeniu žalmistu patrí nielen schopnosť zreteľne a pekne spievať, ale aj schopnosť zvoliť si vhodný nápev, ktorý zdôrazní požadovaný výraz medzispevu – teda Božieho slova – vzhľadom na danú liturgickú situáciu.


Zoznam žalmistov, ktorí slúžia pri liturgii v Sabinove

Kristína Čekanová
Marianna Čekanová
Peter Čekan
Martin Gáll
Zuzana Hajduková
Peter Kocurko
Jozef Kolárčik
Emília Kollárová
Alfonz Kuchár
Anna Kuchárová
Ondrej Nehila
Ján Repaský
Lucia Sečová
Mária Janigová

Ak by ste aj Vy našli odvahu a chuť slúžiť ako žalmista, teda spievať medzispevy pri sv. omši, ste srdečne vítaní. Podrobnosti o tom, ako na to, sa dozviete na fare, alebo u ktoréhokoľvek organistu, alebo na najbližšom stretnutí žalmistov, ktorého termín sa dozviete z nedeľných oznamov.