Správa o činnosti za rok 2011

Členovia FCH a OZ Samaritán v roku 2011 uskutočnili tieto akcie:

  • Pomoc bezdomovcom v zimných mesiacoch – potravinová aj s ošatením
  • Veľkonočná zbierka potravín spojená s akciou KILO PRE CHUDOBNÝCH v predajniach CBA a Milk Agro – pomoc išla pre 14 rodín
  • akcia Mikuláš pre 40 detí
  • Vianočná zbierka potravín – 14 rodín

Vo FCH pracuje 12 aktívnych členov a pomáhajú aj 4 nezamestnaní v rámci aktivačných prác. V priebehu roka sme spolupracovali s OZ Nádej pre Down, kde sme pomáhali a venovali sa deťom 2x týždenne. Pri zabezpečení niektorých akcií nám pomáhali: Dom Júdov, birmovanci a deti z eRka.

Pomocnú ruku nám podali aj podnikatelia ponukou prepravy zdarma alebo tým, že krátkodobo zamestnali členov z núdznych rodín. Rodinám v hmotnej núdzi sme pomáhali podľa požiadaviek. Celkovo sme pomohli 29-tim rodinám a z toho 7-mim rodinám bola poskytovaná pravidelná pomoc.

Súčasťou všetkých akcií boli všetci anonymní prispievatelia, ktorí sa zapájali do našich akcií a zbierok a prispeli či už modlitbou, prácou alebo radou, alebo sa podelili s tým, čo majú.

Všetkým našim darcom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli, patrí úprimné Pán Boh zaplať.

Z darovaných finančných prostriedkov sme zakúpili 2 ks plastových okien, ktoré sme vymenili v našom charitnom centre, nakoľko tie naše staré sa nedali ani otvárať. Ostatné finančné prostriedky sme využili na potreby a potraviny pre núdzne rodiny a bezdomovcov. Podrobné záznamy o daroch a finančnej situácii sú u pokladníčky OZ Samaritán v Charitnom centre na Ulici 17. novembra č. 8 v Sabinove.

Zvláštne poďakovanie patrí ešte obyvateľom Brezovičky, ktorí nám napiekli vianočné pečivo pre osamelých starkých . Urobili sme 22 balíčkov, z ktorých sa ušlo aj bezdomovcom v útulku.

Ako sme už informovali, v Charitnom centre je aj sociálne poradenstvo, ktoré sa poskytuje zdarma, a to v pondelok a utorok od 8:30 –16:00 hod. Centrum je otvorené v pracovných dňoch od 9:30 do 11:30 hod. a v stredu aj poobede od 16:00 do 18:00 hod. Centrum využívajú na svoje stretnutia niektoré skupinky birmovancov, Dom Júdov, združenie KLUS a výbor zväzu invalidov.