Redakčný tím farského listu je zložený z členov farských spoločenstiev, ktorí sú zodpovední za publikovanie ich činnosti. Uvítame príspevky kohokoľvek, kto je ochotný sa s nami podeliť o svoje zážitky, pocity a skúsenosti. Uzávierka čísla je už v utorok večer, nakoľko články prejdú ešte jazykovou korekciou. Prispievať môžete formou e-mailov na flist@rimkat.sk alebo priniesť do kancelárie, prípadne hodiť do schránky na fare.