Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí!
Takto znie hlavné motto detskej organizácie eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré má pôsobenie nielen tu v Sabinove, ale aj na celom Slovensku. Samotné „R“ je začiatočné písmeno v slove Radosť, ktorú by sme mali ako správni eRkári vnášať do života každého dieťaťa. Základom eRka je pravidelné stretávanie sa v malých skupinkách, kde sa rozprávame, hráme a zažívame neopakovateľne zážitky, ktoré v nás dlho pretrvávajú. To sú naše „stretká“, bez ktorých si život v tejto farnosti už nevieme predstaviť. V školskom roku 2007/2008 v Sabinove fungovali 2 „stretká“. Jedno bolo pre deti od 6 do 10 rokov a druhé pre deti od 11 rokov. Okrem stretiek pre deti pripravujeme rôzne výlety, púte, karnevaly, tábory a počas vianočného obdobia chodievame koledovať v rámci projektu Dobrá novina, ktorý je spojený s finančnou zbierkou pre krajiny tretieho sveta. Taktiež sa zapájame do kampane Biela stužka, ktorá podporuje úctu k životu pred jeho narodením. Bielu stužku nosíme celý týždeň od Dňa počatého dieťaťa (25.3.). Tento rok sme sa zapojili tiež do projektu Vypni telku, zapni seba, v ktorom sme deti motivovali, aby prežili jeden týždeň zmysluplne a tvorivo.
eRko si stanovilo jeden hlavný cieľ. Pomáhať pri formovaní detí na dospelé kresťanské osobnosti, schopné kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú. Aj v Sabinove sa o to snažíme, a s veľkou Radosťou.