Kristus v Cirkvi pôsobí prostredníctvom sviatostí, a tak Cirkev môžeme nazvať všeobecnou sviatosťou. V nej a cez jej služobníkov sa Boh sprítomňuje uprostred svojho ľudu. Sviatosť nie len opisuje, ale hlavne poukazuje a sprítomňuje zjavujúceho sa Boha človeku.

Sám Ježiš Kristus ustanovil sviatosti a sú nám potrebné ku vzniku kresťanského života a jeho udržiavaniu, posilneniu – rastu. Mohli by sme ich prirovnať k životným etapám človeka. Sviatosti nám tvoria akoby organizmus a každá má podstatnú funkciu. Medzi nimi má svoje zvláštne miesto Eucharistia – sviatosť sviatostí.