Milé deti! Na poslednej detskej sv. omši sme si niečo povedali o obrátení sv. Pavla. Cestou do Damašku ho zalialo svetlo tak, že spadol na zem a začul hlas: „Šavol, Šavol, čo ma prenasleduješ? Pavol sa pýta: Kto si, pane?... Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaň, choď do mesta a povedia ti čo máš robiť...“ Pavol poslúchol túto Pánovu výzvu a z horlivého prenasledovateľa sa stal najhorlivejší apoštol. Aj my keď urobíme niečo zlé máme si uvedomiť, že tým prenasledujeme samého Krista a máme sa obrátiť podľa príkladu sv. Pavla a snažiť sa byť horlivejšími v konaní dobrých skutkov. Za domácu úlohu sme dostali nakresliť obrátenie sv. Pavla.

Teším sa na stretnutie pri najbližšej detskej sv. omši.