To platilo aj v sobotu, 20. septembra, ktorá mohla byť výnimočná rôznymi akciami či oslavami, no my, mladí, ktorí sme sa vracali zo stretnutia saleziánskych mladých v Kysaku, sme nemohli odolať pozvánke na nevšednú akciu, ktorá zatiaľ nemá konkurenta na východnom Slovensku – a to festivalu gospelovej hudby, ktorý sa uskutočnil na nádvorí Farského pastoračného centra v Košiciach na sídlisku KVP – s názvom ADONAI FEST. Ako sme sa dozvedeli, názov vyplýva z viac-menej známych slov adonai = Pane; fest/festival = oslava.. Takže stručne a jednoducho, nebolo to nič iné, ako oslava nášho Pána .

O dobrú náladu sa na treťom ročníku tohto gospelového podujatia postarali nie len sprievodné podujatia ako workshopy, prezentácie a slovká do ucha, ale i slávnostná mládežnícka svätá omša, večerná adorácia, a nepochybne, hlavná a asi najdlhšia zložka programu – koncerty gospelových kapiel.

Kto spieva, dvakrát sa modlí...a ani na tomto festivale to nebolo výnimkou. Majstrami týchto spievaných modlitieb boli v tento deň kapely Ichtys, Ľudka Koščová & band, Saleziáni, Metelica, Credo, Kéfas, Kerygma, Stanley & Kapucíni. Pánu kaplánovi Supekovi to s jeho spolubratmi na pódiu veľmi dobre hralo a zaspievali sme si s nimi nie jednu pesničku.

Svojou návštevou nás vo večerných hodinách poctil aj otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, ktorý sa očividne tešil toľkým mladým a dobrej nálade, ktorá na festivale panovala.

Záver festivalu už tradične ukončila moderovaná adorácia, kde sme sa všetci mohli poďakovať za všetko, čo nám Boh Otecko dáva do našich životov a za celé toto stretnutie.

Pane, nebo spieva Ti: sláva!, celá Zem sa Ti klania, každý Tvoj zázrak volá: Adonai!

Vďaka Ti za myšlienku spojiť mladých tým, čo je im blízke. Daj nám silu VYJSŤ VON, tak ako nám to pripomína myšlienka tohtoročného Adonai festivalu.
foto
foto
foto