Nie je mi jedno, čo jem - nie je mi jedno, ako sa obliekam – nie je mi jedno, čo tlačím do hlavy.

Vydavateľstvo don Bosco - www.donbosco.sk – www.ziwhat.sk

jediný celoslovenský kresťanský časopis pre mladých – jediná alternatíva na trhu

okrem toho na TV Lux – štúdio AHA! každú nepárnu sobotu o 10.00

okrem tínedžerských tém ponúka aj duchovné sprevádzanie, vedie s nimi dialóg a rozvíja sociálne cítenie…

plnofarebný mesačník - vychádza počas školského roka - veľký formát - 48 strán - 39,– Sk / 1,29 € predplatné na rok (10 čísel) je 390,– Sk / 12,95 €.

v ročníku 2008/2009 zaujímavé prílohy: diár 2009, samolepky, štýlové odznaky, plagáty