Farské oznamy 14. týždeň v cezročnom období 8.7. - 14.7. 2024

Farské oznamy

8. 7. – 14. 7. 2024

 

BLAHOREČENIE Naša farnosť organizuje autobusový zájazd na slávnosť blahorečenia Jána Havlíka – mučeníka vernosti, ktorá sa uskutoční v sobotu 31.8.2024 v Šaštíne-Strážoch. Záujemcovia sa môžu zapísať na hárok v sakristii spolu s uvedením telefonického kontaktu. Predbežná cena púte je 30 €, odchod zo Sabinova 31.8.  cca o 1. hod. v noci/príchod cca o 22. hod. V prípade nenaplnenia kapacity autobusu do 31. júla, bude púť k danému dátumu zrušená. Kontaktná osoba: Lukáš Jaklovský - 0918 775 910.

 

KANCELÁRIA pripomíname Vám, že v čase letných mesiacov júl a august bude kancelária zatvorená. V prípade úradných záležitostí kontaktujte kňaza hneď po sv. omši v sakristii prípadne nás v nevyhnutnom prípade kontaktujte telefonicky.

 

ZBIERKA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA Sabinov: 689,90€; Jakubovany: 318€; Orkucany: 86,50€. Srdečné Pán Boh zaplať!

 

OHLÁŠKY Sviatosť manželstva chcú prijať:

Lukáš Jaklovský zo Sabinova a Agáta Krajňáková z Fulianky

 

vložené: 06.07.2024