Farské oznamy týždeň po 7. veľkonočnej nedeli 13.5. - 19.5. 2024

Farské oznamy

13. 5. – 19. 5. 2024

 

TURÍČNA VIGÍLIA Cirkev odporúča sláviť predvečer slávnosti Zoslania Ducha Svätého ako predĺženú vigíliu čiže vytrvalú modlitbu podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou, Ježišovou Matkou a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. V našom farskom kostole budeme sláviť túto vigíliu v sobotu večer o 18.00. Slávnosť pripravili naši mladí a birmovanci pod vedením pána kaplána Radoslava. Srdečne Vás pozývame!

 

ZBIERKY NA FARSKÉ A KOSTOLNÉ POTREBY sa uskutoční na budúcu nedeľu, 19. 5. Svoje milodary môžete podľa vlastného uváženia a možností odovzdať do vyznačených schránok v našich kostoloch. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom!

 

PRÍMESTSKÝ TÁBOR SALEZIÁNSKEJ RODINY Saleziánski spolupracovníci oznamujú, že prímestský tábor saleziánskej rodiny v Sabinove pre deti 1.- 4. ročníka ZŠ sa uskutoční  12.- 16.8.2024. Podrobnosti vám poskytnú saleziánski spolupracovníci.

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Adam Jakub z Bratislavy a Andrea Ženčuchová z Drienice

Gabriel Pavlík zo Sabinova a Zuzana Grejtáková z Prešova 

Jozef Vranka z Jakubovian a Martina Tulejová zo Šarišských Michalian

 

vložené: 11.05.2024