Farské oznamy - Veľkonočná oktáva 1. 4. - 7. 4. 2024

Farské oznamy

1. 4. – 7. 4. 2024

 

VEĽKONOČNÁ OKTÁVA celý nasledujúci týždeň je radostnou oslavou Pánovho zmŕtvychvstania. Nezabudnime na účasť na svätej omši. Celé veľkonočné obdobie až do Nedele Zoslania Ducha Svätého sa modlime namiesto Anjel Pána modlitbu Raduj sa Nebies Kráľovná.

 

ADORÁCIA bude vo Farskom kostole iba vo štvrtok od 16.00. do 17.45. Pobožnosti prvého piatku budú na záver sv. omší v piatok (aj vo filiálnych kostoloch).

 

PRVÁ SOBOTA Fatimskú pobožnosť sa vo Farskom kostole pomodlíme v sobotu o 6.30, po nej nasleduje sv. omša. V Jakubovanoch v sobotu od 17.15.

 

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 2. Veľkonočná nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. Pobožnosti v nedeľu 7. 4.  popoludní: Jakubovany: 14.00; Orkucany 14.30; Sabinov 15.00. Pol hodinu pred začatím pobožnosti začína modlitba posv. ruženca. Po pobožnosti bude výmena ružencových tajomstiev. Vo farskom kostole bude o 15.00 Hodina milosrdenstva.

 

MODLITBY CHVÁLY Pozývame Vás na modlitby chvály vo veľkonočnej oktáve – v piatok (5. 4. 2024) po večernej sv. omši (18:45h) v malom kostole.

 

PONUKA KNIHY Jozef Ivan: 365 zamyslení po ceste s Ježišom. Autor je gréckokatolícky kňaz. Cena 15€. Knihu si môžete zakúpiť v kancelárii Farského úradu.

 

POĎAKOVANIE Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave liturgií počas Svätého týždňa. Vďaka Vašej nezištnej pomoci môžeme prežívať tieto posvätné dni. Všetkým prajeme požehnané a milostiplné Veľkonočné sviatky!

 

vložené: 30.03.2024