Farské oznamy - týždeň po 2. pôstnej nedeli 26. 2. - 3. 3. 2024

Farské oznamy

26. 2.  – 3. 3. 2024

 

ZBIERKA NA FARSKÉ A KOSTOLNÉ POTREBY dnešnú nedeľu je zbierka na farské a kostolné potreby. Svoje milodary môžete odovzdať podľa vlastného uváženia a možnosti do vyznačených schránok. Vopred Pán Boh zaplať!

 

ADORÁCIA bude vo Farskom kostole iba vo štvrtok od 16.00. do 17.45. Pobožnosti prvého piatku budú na záver sv. omší v piatok (aj vo filiálnych kostoloch).

 

PRVÁ SOBOTA Fatimskú pobožnosť sa vo Farskom kostole pomodlíme v sobotu o 6.30, po nej nasleduje sv. omša. V Jakubovanoch v sobotu od 17.15.

 

POBOŽNOSTI V NEDEĽU 3. 3. Farský kostol: Modlitba posv. ruženca o 14.00; Krížová cesta o 14.30, po nej pôstna kázeň. Jakubovany: 13.30 modlitba posv. ruženca; 14.00 krížová cesta detí, po nej výmena ružencových tajomstiev.  Orkucany: 14.00 modlitba posv. ruženca, po nej krížová cesta a výmena ružencových tajomstiev.

 

MANŽELSKÉ VEČERY Saleziánske stredisko Panny Márie Pomocnice v Sabinove pozýva na Manželské večery v jarnom kurze, ktoré trvajú počas 7 pondelkových večerov. Podrobnosti a kontakt nájdete na plagáte na výveske.

 

 

 

Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom

 

 

 

Sabinov

Jakubovany

Orkucany

Pondelok

6.00-6.30

16.00 – 17.30

 

 

Utorok

6.00-6.30

16.00 – 17.30

16.00 – 17.45

 

Streda

6.00-6.30

16.00 – 17.30

 

16.30 – 17.45

Štvrtok

6.00-6.30

16.00 – 17.30

 

 

Piatok

6.00-6.30

15.00 – 17.00

 

 

 

 

spovedanie chorých - pondelok, utorok a streda

 

 

vložené: 24.02.2024