Farské oznamy 12. 2. - 18. 2. 2024

Farské oznamy

12. 2. – 18. 2. 2024

 

POKLONA NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ Je dobrým zvykom pred Popolcovou stredou konať poklonu Najsvätejšej Sviatosti. V našej farnosti bude poklona vo filiálnych kostoloch po nedeľnej sv. omši do popoludňajšej pobožnosti: V Jakubovanoch do 13.30 a v Orkucanoch do 14.00. V Sabinove bude celodenná poklona v utorok v malom kostole po skončení rannej sv. omše do 17.30. Na pripravený hárok sa prosím zapíšte na poklonu po polhodine.

 

POPOLCOVÁ STREDA  Týmto dňom začítame liturgické obdobie pôstu. Na znak pokánia budeme poznačení popolom. Obrad sa koná po evanjeliu a homílii a nahrádza v omši úkon kajúcnosti. V tento deň je predpísaný pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je to deň pokánia v celej Cirkvi.

 

KRÍŽOVÉ CESTY pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty do farského kostola v piatky 17.30 a v nedele o 14.30.  Na filiálkach sa budeme spoločne modliť v piatok o 17.30 a v nedeľu o 14.00.

 

PÔSTNE KÁZNE V pôstne nedele vás aj v tomto roku pozývame na cyklus zamyslení „Starozákonné ženy a ich morálny odkaz“, ktoré prednesú kňazi našej farnosti. Pôstna kázeň zaznie počas piatich pôstnych nedieľ vždy po modlitbe krížovej cesty.

 

ZBIERKA NA CHARITU Tradičná jarná zbierka na charitu sa uskutoční na budúcu 1. pôstnu nedeľu, 18.2. Svoje milodary môžete odovzdať podľa vlastného uváženia a možností do vyznačených schránok. Vopred Pán Boh zaplať!

 

POZVÁNKA PRE DETI Deti našej farnosti pozývame na Popoludnie pre deti, ktoré sa uskutoční v priestoroch fary v sobotu 17.2. so začiatkom o 14:00 s predpokladaným ukončením o 17:00. Účastníci môžu podľa vlastnej vôle prispieť k spoločnému občerstveniu.

 

vložené: 10.02.2024