Farské oznamy 5. týždeň v cezročnom období

Farské oznamy

5. 2. – 11. 2. 2024

 

SVIATOSŤ POMAZANIE CHORÝCH Z príležitosti spomienky Panny Márie Lurdskej a Svetového dňa chorých budeme tradične vysluhovať sviatosť pomazania chorých aj v kostoloch našej farnosti

Streda 7. 2. o 18.00 h. v Orkucanoch

Štvrtok 8.2. o 18.00 h. v Jakubovanoch

Piatok 9.2. o 6.30 a 18.00 v Sabinove.

Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje chorým na úľavu a spásu. Môže sa udeliť tým, ktorí sú chorí i starším, ktorí upadli na sile, aj keď nie sú v nebezpečenstve ohrozenia života. Udelenie sviatosti sa koná pri sv. omši, po homílii, a pozostáva z litániových prosieb, vkladania rúk, modlitby nad olejom, pomazania na čele a na rukách a spoločnej modlitby veriacich. Je žiadúce aby bol chorý v stave milosti, aby pri sv. omši mohol prijať Eucharistiu. (Podľa: Obrad pomazania chorých a pastoračná starostlivosť o nich b.80n)

 

SVÄTÉ OMŠE PRE DETI A PRE MLADÝCH v tomto týždni nebudú.

 

JARNÁ ŠKOLA SNÚBENCOV bude v našej farnosti od 24.2. – 9.3. počas sobotných dopoludní. Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v prvom polroku 2024 sa ešte môžu prihlásiť.

 

DETSKÝ TÁBOR NAŠEJ FARNOSTI Do povedomia by sme chceli dať už v predstihu prvé informácie o Farskom tábore. Uskutoční sa v termíne 30.6. až 5.7. Miestom tábora bude Floriho chata na Mníchovskom potoku pri Bardejove.

 

vložené: 03.02.2024