Farské oznamy 4. týždeň v cezročnom období

Farské oznamy

29. 1. – 4. 2. 2024

 

 

SPOMIENKA SV. JÁNA BOSCA sa slávi v stredu 31. januára. Saleziánska rodina si pripomína svojho patróna. Sv. omšu vo farskom kostole o 18.00 bude tradične  sláviť don Anton Červeň, SDB.

 

SVIATOK OBETOVANIA PÁNA slávime v piatok, 2. februára. Nie je to prikázaný sviatok. Na úvod sv. omše je tradičné požehnanie hromničných sviec. Doneste si, prosím, sviece na požehnanie a buďte opatrní pri manipulácii s nimi v kostole.

 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V ORKUCANOCH Náš filiálny kostol v Orkucanoch je zasvätený tajomstvu Obetovania Pána, preto v nedeľu 4.2. o 10.30 budeme v tomto Božom chráme sláviť odpustovú (titulárnu) slávnosť. Odpustovým celebrantom a kazateľom bude dp. Šimon Škvarko, farský vikár v Košiciach, farnosť Božieho milosrdenstva a rodák z Jarovníc – Močidlian.

 

ADORÁCIA bude vo Farskom kostole: vo štvrtok a piatok od 16.00. do 17.45; Jakubovany: piatok 15.00 – 17.45, Orkucany: piatok 15.15 -17.45.

 

PRVÁ SOBOTA Fatimskú pobožnosť sa vo Farskom kostole pomodlíme v sobotu o 6.30, po nej nasleduje sv. omša. V Jakubovanoch v sobotu od 17.15.

 

PRVÁ NEDEĽA Pobožnosť v nedeľu - vo Farskom kostole o 15.00, Jakubovany o 14.00. V Orkucanoch pobožnosť nebude. Pol hodiny pred pobožnosťami bude modlitba posv. ruženca a po pobožnosti výmena ružencových tajomstiev. Ružencové bratstvo v Orkucanoch si vymení tajomstvá ruženca v piatok 2.2. po sv. omši.

 

ZBIERKA NA FARSKÉ A KOSTOLNÉ POTREBY 21.1.  Sabinov 2088,40€; Jakubovany 965,90€; Orkucany 275,90€. Srdečné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť!

 

 

Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom

 

 

Sabinov

Jakubovany

Orkucany

Pondelok

6.00-6.30

16.00 – 17.30

 

 

Utorok

6.00-6.30

16.00 – 17.30

16.00 – 17.30

 

Streda

6.00-6.30

16.00 – 17.30

 

16.30 – 17.30

Štvrtok

6.00-6.30

16.00 – 17.30

 

 

Piatok

6.00-6.30

15.00 – 17.30

 

 

 

 

spovedanie chorých v pondelok, utorok a streda

 

vložené: 27.01.2024