Farské oznamy - 33. týždeň v cezročnom období - 20. 11. - 26. 11. 2023

Farské oznamy

20. 11. – 26. 11. 2023

 

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA budúca nedeľa je nedeľou Krista Kráľa – poslednou nedeľou v cirkevnom roku. Vo všetkých kostoloch sa v ten deň modlíme počas osobitnej pobožnosti pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou modlitbu zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“ určenej na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista Kráľa neba i zeme, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

TÝŽDEŇ CIRKVI PRE MLADÝCH Nasledujúci týždeň je venovaný podľa želania Svätého Otca mladým. Aj v našej farnosti je pripravený program na celý týždeň, ktorí pripravili mladší bratia a sestry našej farnosti pod vedením p. farského vikára Radoslava Gönciho. Je určený všetkým mladým našej farnosti (a nielen im) a tak srdečne vás preto pozývame na tento program počas celého týždňa. Zvlášť dávame do pozornosti pondelkový večerný výstup na vežu kostola spojenú s modlitbou za mier, štvrtkové adorácie, piatkovú mládežnícku sv. omšu a tímovú pátraciu hru. V sobotu sa stretneme na športovom dopoludní a celý týždeň vyvrcholí v Nedeľu Krista Kráľa slávnostnou sv. omšou o 10.30. Podrobný program nájdete na plagáte na výveskách.

 

MODLITBY CHVÁLY budú v tomto Týždni Cirkvi pre mladých mimoriadne vo štvrtok, 23. 11. po večernej sv. omši vo Farskom kostole.

 

STRETNUTIE FAUSTÍNUM na budúcu nedeľu 26.11. sa uskutoční stretnutie združenia Faustínum. Začína vo Farskom kostole Hodinou milosrdenstva a Korunkou Božieho milosrdenstva o 15.00, pokračuje stretnutím na Farskom úrade.

 

ZBIERKA Dnešnú nedeľu je zbierka na farské a kostolné potreby. Srdečné Pán Boh zaplať za vaše milodary pre potreby našej farnosti.

 

vložené: 18.11.2023