Farské oznamy - 24. týždeň v cezročnom období - 18. 9. - 24. 9. 2023

Farské oznamy

18. 9. – 24. 9. 2023

 

SV. OMŠA PRE DETI V stredu 20. 9. o 18.00 vo farskom kostole Vás pozývame na úvodnú sv. omšu pre deti v tomto školskom roku. Zvlášť pozývame deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Po skončení sv. omše prosíme detri, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a ich rodičov aby zostali v kostole, kde bude nasledovať rozdelenie detí do skupín, v ktorých sa budú stretávať s našimi animátormi.

 

PRIHLASOVANIE NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA Tí, ktorí v tomto roku začnú navštevovať 9. ročník základnej školy a starší, ktorí chcú v nasledujúcom kalendárnom roku prijať v našej farnosti sviatosť birmovania sa môžu prihlásiť na prípravu. Formulár prihlášky nájdete na našej farskej webovej stránke (v sekcii „Pastorácia“). Prihlášku vyplňte a prineste do farskej kancelárie v úradných hodinách do 22.9.

 

ORGANOVÝ KONCERT V rámci 52. medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, MSKS v Sabinove a Štátna filharmónia Košice Vás pozývajú v utorok 19.9.2023 o 19.00 h na organový koncert umelca Karla Ludwiga Kreutza, ktorý sa uskutoční v našom Farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa. Vstupné je dobrovoľné.

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Dominik Bašista zo Sabinova a Paulína Horvátová z Jakubovian

Jozef Dragan z Hrabského a Dominika Lejková zo Sabinova

Ivan Ižarik zo Sabinova a Dominika Škvarková z Kamienky

Peter Dedina zo Sabinova a Mária Tomašková z Nižného Slavkova

Jozef Lipták z Jakubovan a Patrícia Jenčová z Víťaza

Damián Vavrek z Ratvaja a Diana Šimonová z Jakubovian

 

vložené: 16.09.2023