Farské oznamy - týždeň po 4. pôstnej nedeli - 20.3. - 26. 3. 2023

Farské oznamy

20. 3. – 26. 3. 2023

 

KRÍŽOVÁ CESTA A PÔSTNA KÁZEŇ bude dnes popoludní od 14.30. Témou pôstnej kázne je dnes postava kráľa Dávida.

 

SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA vychádza v tomto roku na dnešnú nedeľu. Slávenie pôstnej nedele má ale prednosť, preto sa slávnosť prekladá na pondelok. Nie je to prikázaný sviatok.

 

PRIAMY PRENOS RTVS Nasledujúcu nedeľu bude svätá omša o 10.30 z nášho farského kostola vysielaná v priamom prenose na Dvojke RTVS. Z toho vyplývajú aj isté technické obmedzenia. To neznamená, že sa radšej vyhnete tejto sv. omši... Aktívne sa zúčastňujte spevom a odpoveďami. Buďte prosím disciplinovaní a rešpektujte pokyny.

 

ZMENA ČASU Pripomíname zmenu času zo zimného na letný, v sobotu v noci sa hodiny posúvaju o hodinu dopredu.

 

ZBIERKA NA FARSKÉ POTREBY Dnešnú nedeľu je zbierka na potreby našich kostolov a našej farnosti. Svoje milodary môžete odovzdať do vyznačených schránok. Srdečné Pán Boh zaplať!

 

SPOVEĎ CHORÝCH Chorých navštívime pred Veľkou nocou 27.-29. marca. Prosíme Vás, aby ste do nedele 26.3. nahlásili tých chorých, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia. Nie je potrebné nahlasovať tých, ku ktorých chodíme pravidelne pred prvým piatkom.

 

vložené: 18.03.2023