Farské oznamy - týždeň po 3. pôstnej nedeli - 13.3. - 19. 3. 2023

Farské oznamy

13. 3. – 19. 3. 2023

 

KRÍŽOVÁ CESTA A PÔSTNA KÁZEŇ Srdečne Vás opäť pozývame na popoludňajší program pôstneho obdobia: 14.30 modlitba Krížovej cesty a po nej pôstna kázeň na tému „Biblické postavy a ich duchovnosť“. Téma tejto nedele je postava Mojžiša – kazateľ: PhLic. Peter Gazda, farár v Prešove – Solivare.

 

ZBIERKA NA FARSKÉ POTREBY Nasledujúcu nedeľu, 19. marca sa uskutoční zbierka na potreby kostolov a farnosti. Zbierka bude pravidelná – tretiu nedeľu v mesiaci. Súvisí so značným zvýšením cien za energie a pomôže aj pri investičných akciách – opravách kostolov a fary. Do vyznačených schránok môžete dať svoj milodar podľa vlastného uváženia a možností. Pri tejto prílžitosti chcem znova poďakovať za všetky milodary, ktorými prispievate pre našu farnosť. Osobitne chcem poďakovať tým, ktorí zadaním trvalého príkazu na osobnom účte pravidelne prispievate na chod našej farnosti.

 

POPOLUDNIE PRE DETI deti našej farnosti pozývame na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 18.3. so začiatkom o 14.00 na fare. Predpokladaný koniec je o 17.00.

 

PÔSTNA KRABIČKA Slovenská katolícka charita organizuje aj v tomto roku akciu „Pôstna krabička“ na podporu charitatívnych projektov v afrických krajinách Rwanda a Uganda. Pôstne krabičky nájdete vzadu v našich kostoloch. Viac informácii získate na www.postnakrabicka.sk

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať: Patrik Zlatohlavý zo Sabinova a Patrícia Stolaríková z Mošurova. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, pre ktorú by ohlásení snúbenci nemohli platne prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na Farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb farského spoločenstva.

 

vložené: 11.03.2023