Farské oznamy - týždeň po 1. pôstnej nedeli - 27. 2. - 5. 3. 2023

Farské oznamy

27. 2. – 5. 3. 2023

 

JARNÉ KÁNTROVÉ DNI V nasledujúcom týždni v stredu piatok a sobotu sú jarné kántrové sni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

KRÍŽOVÁ CESTA A PÔSTNA KÁZEŇ Srdečne Vás opäť pozývame na popoludňajší program v nedele pôstneho obdobia: 14.30 modlitba Krížovej cesty a po nej pôstna kázeň na tému „Biblické postavy a ich duchovnosť“.

ADORÁCIA bude vo Farskom kostole: vo štvrtok od 16.00. do 17.45; v piatok od 16.00 do 17.15. Jakubovany: piatok 15.00 – 16.15, Orkucany: piatok 15.30 -17.15.

PRVÁ SOBOTA Fatimskú pobožnosť sa vo Farskom kostole pomodlíme v sobotu o 6.30 po nej nasleduje sv. omša. V Jakubovanoch v sobotu od 17.15.

PRVÁ NEDEĽA Pobožnosť prvej nedele - vo Farskom kostole v nedeľu o 14.00 bude modlitba posv. ruženca. Po nej nasleduje modlitba Krížovej cesty a pôstna kázeň. Jakubovany: 13.30 modlitba posv. ruženca, 14.00 krížová cesta. V Orkucanoch 13.30 modlitba posv. ruženca, 14.00 krížová cesta.

POĎAKOVANIE SSV Z riaditeľstva Spolku sv. Vojtecha v Trnave sme dostali list, v ktorom vedenie SSV vyjadruje poďakovanie miestnej skupine SSV v Sabinove

 za poukázaný milodar v hodnote 109€.

 

 

Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom

 

 

Sabinov

Jakubovany

Orkucany

Pondelok

6.00-6.30

16.00 – 17.45

 

 

Utorok

6.00-6.30

16.00 – 17.45

16.00 – 17.45

 

Streda

6.00-6.30

16.00 – 17.45

 

16.30 – 17.45

Štvrtok

6.00-6.30

16.00 – 17.30

 

 

Piatok

6.00-6.30

15.00 – 17.30

 

 

 

 

SpoveĎ  Chorých v tomto týždni - Pondelok, Utorok a streda

 

 

vložené: 25.02.2023