Farské oznamy - 7. týždeň v cezročnom období - 20. 2. - 26. 2. 2023

Farské oznamy

20. – 26. 2. 2023

 

POKLONA NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ Je dobrým zvykom pred Popolcovou stredou konať poklonu Najsvätejšej Sviatosti. V našej farnosti bude poklona vo filiálnych kostoloch po nedeľnej sv. omši do popoludňajšej pobožnosti: V Jakubovanoch do 13.30 a v Orkucanoch do 14.00. V Sabinove bude celodenná poklona v utorok v malom kostole po skončení rannej sv. omše do 17.30. Na pripravený hárok sa prosím zapíšte na poklonu po polhodine.

 

POPOLCOVÁ STREDA  Týmto dňom začítame liturgické obdobie pôstu. Na znak pokánia budeme poznačení popolom. Obrad sa koná po evanjeliu a homílii a nahrádza v omši úkon kajúcnosti. V tento deň je predpísaný pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je to deň pokánia v celej Cirkvi.

 

KRÍŽOVÉ CESTY pozývame vás na pobožnosť krížovej cesty do farského kostola v piatky 17.30 a v nedele o 14.30.  Na filiálkach sa budeme spoločne modliť v piatok o 17.30 a v nedeľu o 14.00.

 

PÔSTNE KÁZNE V pôstne nedele vás pozývame na cyklus zamyslení „Biblické postavy a ich duchovnosť“, ktoré prednesú vdp. P. Gazda, farár Prešov – Solivar a vdp. J. Pekár, farár – dekan Veľký Šariš. Pôstna kázeň zaznie počas piatich pôstnych nedieľ vždy po modlitbe krížovej cesty.

 

ODPUSTKY V PÔSTE - Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

Veriaci, ktorí sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Túto modlitbu sa modlíme súkromne. Jej text je v JKS a v aktuálnom Farskom liste.

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA Spovedáme Po-Pia 30 minút pred rannou svätou omšou a od 17.00-17.45, okrem Popolcovej stredy.

 

MODLITBY CHVÁLY – Srdečne vás pozývame na februárové modlitby chvály 24. 2. 2023 (piatok) po večernej sv. omši (18:45) v malom kostole.

 

miništranti V sobotu 25.2.2023 pozývame miništrantov (starších aj mladších) na stretnutie na fare. Začneme rannou omšou a raňajkami, potom bude nasledovať stretko. Tešíme sa na vás!

 

ZBIERKA NA CHARITU na budúcu nedeľu, 26.2. je jarná zbierka na charitu. Svoje milodary môžete odovzdať do označených schránok. Srdečné Pán Boh zaplať!

vložené: 18.02.2023