Farské oznamy - 3. týždeň v cezročnom období - 23.1. - 29. 1. 2023

Farské oznamy

23. 1. – 29.1. 2023

 

ZDRUŽENIE FAUSTÍNUM pozýva svojich členov na stretnutie, ktoré sa uskutoční dnes, 22.1.. Začne v kostole o 15.00 Hodinou milosrdenstva a po nej bude pokračovať v priestoroch Farského úradu.

 

MODLITBY CHVÁLY Srdečne vás pozývame na januárové modlitby chvály 27.1.2023 (piatok) po večernej sv. omši o 18.45 vo farskom kostole.

 

TERMÍNY SLÁVENÍ V NAŠEJ FARNOSTI

Prvé sv. prijímanie:

ZŠ ul.17. novembra: 30.4. 2023 o 9.00 a 11.00

ZŠ Cirkevná a súkromná: 7.5. 2023 9.00

ZŠ ul. Komenského: 7.5. 2023 11.00

Jakubovany: 14.5. 2023 11.00

Orkucany: 14.5. 2023 9.00

Sviatosť birmovania: 25.6. 2023 o 11.00

 

vložené: 21.01.2023