Farské oznamy - 34. nedeľa v cezročnom období - 21. 11. - 27. 11. 2022

Farské Oznamy

21. 11. – 27. 11. 2022

 

Požehnanie adventných vencov k adventnému obdobiu patrí aj symbol adventného venca. Na budúcu nedeľu ich požehnáme pri každej sv. omši (aj v sobotu večer). Môžete priniesť na požehnanie vlastné adventné vence, položte ich v kostole dopredu, podľa pokynov.

 

MODLITBA CHVáLY – pozývame vás na novembrovú modlitbu chvály 25.11.2022 (piatok) po večernej sv. omši (18.45) do malého kostola. 

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ – V tomto týždni začíname prijímať úmysly sv. omší na obdobie január – jún 2023 Zapisovať úmysly budeme po večerných sv. omšiach v sakristii kostola. Nezabudnime na vzájomnú ohľaduplnosť pri počte nahlasovaných omší. Na filiálkach budeme zapisovať úmysly v utorok a štvrtok - Jakubovany a streda  a piatok - Orkucany.

 

POĎAKOVNIE za zbierku ,,Kilo pre chudobných“. V mene farskej charity ďakujeme všetkým darcom, ktorí v OD Kaufland dňa 5. 11. 2022 podporili zbierku ,,Kilo pre chudobných“. Ďakujeme za štedré  potravinové dary, 5 ks stravných lístkov v hodnote 22,50 € a hotovosť 32 € . Ďakujeme aj všetkým, ktorí pomohli zorganizovať túto akciu – pracovníkom obchodného domu Kaufland Sabinov za ich ochotu a spoluprácu; členom charity a tiež všetkým, ktorí prispeli do prvopiatkovej zbierky v kostole. Z týchto darov budú pripravené vianočné potravinové balíčky pre rodiny v núdzi.

 

POĎAKOVANIE – DOBROČINNÁ ZBIERKA SV. ALŽBETY Srdečné Pán Boh zaplať za vaše milodary – vyzbieralo sa 1473,36€. Sabinov: 947,76, Jakubovany: 410,60€, Orkucany: 115€.

 

ZBIERKA NA CHARITU na budúcu nedeľu – 27.11. je tradičná jesenná zbierka na charitu. Svoje milodary môžete podľa vlastných možností a uváženia odovzdať do vyznačených schránok v našich kostoloch.

 

vložené: 19.11.2022