Farské oznamy - 20. nedeľa v cezročnom období - 15. 8. - 21. 8. 2022

Farské Oznamy

15.8. – 21.8. 2022

 

SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE, ktorú slávime v pondelok, je prikázaným sviatkom. Zaväzuje nás podmienka zúčastniť sa sv. omše.

 

POHREB KARDINÁLA J. TOMKA bude v utorok, 16. 8. o 11.00 v košickej katedrále sv. Alžbety. Na jeho počesť zaznejú zvony o 11.00 vo všetkých kostoloch arcidiecézy. Pohreb môžete sledovať aj na obrazovkách vo vysielaní RTVS. Spomeňme si na zosnulého kardinála vo svojich modlitbách.

 

PRIHLASOVANIE NA PRÍPRAVU na 1. sv. prijímanie pokračuje do 4. septembra, prihlasovanie na prijatie sviatosti birmovania (pre deviatakov ZŠ a starších) do 10. septembra. Na webovej stránke farnosti nájdete na obidve príležitosti formuláre na vyplnenie. Tie, prosím, doneste do kancelárie FÚ.

 

ADORÁCIA bude v tomto týždni vo farskom kostole tradične vo štvrtok od 16.00. Záverečná pobožnosť a požehnanie o 17.45.

 

FINANČNÁ ZBIERKA NA ŠKOLSKÉ POTREBY naša Farská charita organizuje finančnú zbierku na nákup školských pomôcok pre rodiny v núdzi. Môžete prispieť podľa vlastného uváženia a možnosti na túto zbierku odovzdaním svojho milodaru do vyznačenej schránky v našom farskom kostole. Vopred Pán Boh zaplať za vašu veľkodušnosť.

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Marek Pečenka zo Sabinova a Kamila Orlovská z Milpoša

Ján Balun zo Sabinova a Ester Adamová zo Sabinova

Marek Sroka zo Sabinova a Katarína Čekanová zo Sabinova

Michal Želinský zo Sabinova a Denisa Pulščáková zo Sabinova

Matej Smrek z Ratvaja a Barbora Lepáková zo Sabinova

Šimon Kandráč z Jakubovian a Veronika Ihnátková z Košíc -Ťahanoviec

Patrik Fecko zo Sabinova a Ivana Straková z Malého Šariša

Patrik Filipak zo Sabinova a Mária Sabolíková z Lipian

 

vložené: 13.08.2022