Prenos odpustovej sv. omše

Nedeľnajšia odpustová sv. omša ku cti Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie začína o 10.30 a bude prenášaná aj vo Farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa. Kapacita malého kostola je predsa len menšia a preto môžete byť účastní sv. omše vo farskom kostole. Vo farskom kostole bude počas sv. prijímania možnosť prijať Eucharistiu. Srdečne Vás pozývame na odpustovú slávnosť.

vložené: 13.08.2022