Farské oznamy - 19. nedeľa v cezročnom období - 8. 8. - 14. 8. 2022

Farské Oznamy

8.8. – 14.8. 2022

 

PRIHLASOVANIE NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE Prosíme rodičov detí ktorý v nasledujúcom roku majú pristúpiť prvýkrát k sviatosti zmierenia a eucharistii, aby zapísali svoje deti na prípravu. Formulár nájdete na webovej stránke našej farnosti. Stiahnite si ho, vyplňte a prineste do kancelárie Farského úradu v úradných hodinách do 4. septembra.

 

PRIHLASOVANIE NA PRÍPRAVU NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA V septembri začíname aj prípravu na prijatie sviatosti birmovania, ktorá bude trvať počas nasledujúceho školského roka. Na prípravu pozývame tých, ktorí sú v deviatom ročníku ZŠ a starších. Formulár nájdete na webovej stránke našej farnosti. Stiahnite si ho, vyplňte a prineste do kancelárie Farského úradu do 10. septembra.

 

ADORÁCIA bude v tomto týždni vo farskom kostole v piatok večer po sv. omši. Ako duchovnú prípravu pred odpustovou slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie a zároveň poďakovanie za všetky preukázané milosti ju pripravili mladí členovia našej farnosti pod vedením p. kaplána Martina.

 

PROGRAM ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

SOBOTA, 13.8. 2022

16.30 Večeradlo s Pannou Máriou (malý kostol)

17.15 Slávnostné vešpery (malý kostol)

18.00 Sv. omša nedeľná (farský kostol)

NEDEĽA, 14.8. 2022 – 20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30 sv. omša nedeľná (farský kostol)

9.00 sv. omša nedeľná (farský kostol)

10.30 Slávnostná odpustová sv. omša ku cti Nanebovzatej Panny Márie (malý kostol) – celebruje: vdp. Miroslav Turčík, farár v Pečovskej Novej Vsi a vicedekan sabinovského dekanátu

18.00 vigílna sv. omša zo Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie (farský kostol)

 

FINANČNÁ ZBIERKA NA ŠKOLSKÉ POTREBY Už tradične v čase letných prázdnin naša Farská charita organizuje finančnú zbierku na nákup školských pomôcok pre rodiny v núdzi. Môžete prispieť podľa vlastného uváženia a možnosti na túto zbierku odovzdaním svojho milodaru do vyznačenej schránky v našom farskom kostole. Vopred Pán Boh zaplať za vašu veľkodušnosť.

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Lukáš Rokošný z Ražnian a Zuzana Peregrínová zo Sabinova

Marek Pečenka zo Sabinova a Kamila Orlovská z Milpoša

Ján Balun zo Sabinova a Ester Adamová zo Sabinova

Marek Sroka zo Sabinova a Katarína Čekanová zo Sabinova

Michal Želinský zo Sabinova a Denisa Pulščáková zo Sabinova

vložené: 06.08.2022