Farské oznamy - 18. nedeľa v cezročnom období - 1. 8. - 7. 8. 2022

Farské Oznamy

1.8. – 7.8. 2022

 

2. AUGUST - DEŇ CELODENNEJ ADORÁCIE 2. august je jeden z dvoch dní, ktoré nám určila naša arcidiecéza za deň celodennej poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Poklona začne po rannej sv. omši vo Farskom kostole a bude trvať do 17.45, kedy bude záverečná pobožnosť a eucharistické požehnanie. Vzadu v kostole nájdete tabuľku – rozpis, aby ste sa zapísali k adorácii po polhodine. Môžete sa zapísať na určenú polhodinu aj viacerí. Srdečne pozývame všetkých aby ste prišli na adoráciu. Pozývame zvlášť žiakov a študentov, ktorí majú prázdniny.

 

ODPUSTKY PORCIUNKULA 2. augusta (utorok) možno získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkula“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť obvyklé podmienky: stav milosti, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu)

 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V JAKUBOVANOCH V nedeľu 7. augusta budeme sláviť v našom filiálnom kostole slávnosť titulu kostola ku cti sv. Vavrinca, diakona a mučeníka. Slávnostná sv. omša začína o 10.30. Hlavným celebrantom a kazateľom bude dp. Bystrík Sabo, kaplán v Jarovniciach.

 

PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok a v piatok od 16.00. do sv. omše. Vo filiálnych kostoloch v piatok od 15.30 hod.

 

POBOŽNOSŤ FATIMSKEJ SOBOTY bude vo farskom kostole v sobotu ráno o 6:45 (po nej sv. omša) a v Jakubovanoch večer o 17:15.

 

POBOŽNOSTI PRVEJ NEDELE Vo Farskom kostole 14.30 modlitba posv. ruženca, po nej pobožnosť a výmena ružencových tajomstiev.

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Tomáš Tebeľák zo Sabinova a Júlia Slaminková z Hertníka

Lukáš Rokošný z Ražnian a Zuzana Perergrínová zo Sabinova

Marek Pečenka zo Sabinova a Kamila Orlovská z Milpoša

Ján Balun zo Sabinova a Ester Adamová zo Sabinova

Marek Sroka zo Sabinova a Katarína Čekanová zo Sabinova

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by ohlásení nemohli platne prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb farského spoločenstva.

 

vložené: 30.07.2022