Zbúranie krížov

VYHLÁSENIE FARNOSTI KU KAUZE ZBÚRANIA KRÍŽOV

S bolesťou a pohoršením sme prijali správu o zbúraní krížov v lokalite pod kopcom „Bachureň“  ľudovo nazývanou aj „Šanec“ kde sme sa aj v tomto roku na Svätý Piatok modlili Pobožnosť Krížovej cesty za hojnej účasti veriacich našej farnosti. Ide o vandalský čin, ktorý vyvolal veľké pohoršenie veriacich a obyvateľov nášho mesta. Farnosť Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa nie je vlastníkom pozemku ani samotných krížov – postavenie krížov bolo aktivitou dobrovoľníkov – členov našej farnosti, ale morálne sa cítime dotknutí a zahanbení, že v dobe keď sa toľko volá po tolerancii, sme svedkami takýchto bezprecedentných útokov na náboženské symboly, tak vzácne veriacim všetkých kresťanských cirkví, žijúcich aj na území nášho mesta. Sme si vedomí veľkej ťažkosti dopátrať sa zodpovedných za tento skutok, ale prosíme Všemohúceho Boha o milosrdenstvo a odpustenie. A to aj za tých, ktorí možno ani „nevedia čo činia“.

Za farnosť: ThLic. Marek Haratim farár - dekan

vložené: 28.07.2022