Farské oznamy - 17. nedeľa v cezročnom období - 25.7. - 31.7. 2022

Farské Oznamy

25.7. – 31.7. 2022

 

PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok od 16.00. do sv. omše.

 

SPOVEDÁME v pracovných dňoch vždy polhodinu pred rannou sv. omšou a popoludní od 17.00.

 

ODPUSTKY – DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV Apoštolská penitenciária vyhlásila dekrét o udelení plnomocných odpustkov pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov. Seniori môžu získať túto nedeľu odpustky účasťou na niektorej zo svätých omší, ktoré sa slávia pri príležitosti tohto dňa. Vzhľadom na to, že niektorí seniori sa zo zdravotných dôvodov nebudú môcť zúčastniť na svätej omši osobne, odpustky sú rozšírené aj na tých, ktorí sa jej zúčastňujú prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu. Odpustky sa udeľujú aj všetkým, ktorí pri príležitosti tohto dňa vykonajú "skutok milosrdenstva" a navštívia osamelého staršieho človeka.

 

POZVÁNKA K letu patria rôzne letné radovánky aj v rámci nášho farského spoločenstva. Nasledujúci týždeň pozývame deti na opekačku, ktorá sa uskutoční v utorok 26.7. od 14. – 17.00 na Farskej záhrade na ul. Pod Švabľovkou (za priaznivého počasia). Stretnutie je pri kostole o 13.50.

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Richard Wolf zo Sabinova a Mária Kandrová z Jarovníc

Tomáš Tebeľák zo Sabinova a Júlia Slaminková z Hertníka

Lukáš Rokošný z Ražnian a Zuzana Perergrínová zo Sabinova

Kto by vedel o nejakej prekážke pre ktorú by ohlásení nemohli platne prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb farského spoločenstva.

 

vložené: 23.07.2022