Farské oznamy - 16. nedeľa v cezročnom období - 17.7. - 24.7. 2022

PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok od 16.00. do sv. omše.

SPOVEDÁME v pracovných dňoch vždy polhodinu pred rannou sv. omšou a popoludní od 17.00.

ZBIERKA na dobročinné diela Sv. Otca z 29.6.: Sabinov 355,90 €, Orkucany 74,80€, Jakubovany 264,20€. Pán Boh zaplať!

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:
Erik Vaľko zo Sabinova a Valéria Janigová z Jakubovian
Tomáš Tebeľák zo Sabinova a Júlia Slaminková z Hertníka

Kto by vedel o nejakej prekážke pre ktorú by ohlásení nemohli platne prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb farského spoločenstva.

vložené: 16.07.2022