Farské oznamy - 12. nedeľa v cezročnom období - 20.6. - 26.6. 2022

Farské Oznamy

20.6. – 26.6. 2022

 

SLÁVNOSŤ NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA je tohto roku preložená na 23.6.(štvrtok). Sv. omšu zo slávnosti slávime v predvečer(streda) a pri rannej sv. omši. Večerné sv. omše vo štvrtok sú už zo slávnosti Najsv. Srdca Ježišovho.

 

SLÁVNOSŤ NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO nie je prikázaným sviatkom. V deň slávnosti sa konajú po sv. omši odprosujúce pobožnosti. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu (počas pobožnosti na záver sv. omše nájdete ju aj v spevníkoch) môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Túto pobožnosť sa pomodlíme aj pri sv. omšiach v predvečer slávnosti. V deň slávnosti je zároveň Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.

 

ADORÁCIA V DEŇ SLÁVNOSTI Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude Najsv. Sviatosť Oltárna vystavená k verejnej úcte vo farskom kostole od 16.00, vo filiálnych kostoloch od 15.00. Vo štvrtok bude pobožnosť s eucharistickým požehnaním iba po sv. omši.

 

30. VÝROČIE CIRKEVNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY SV. JÁNA KRSTITEĽA v rovnaký deň, v piatok, 24. júna si pripomenieme 30. výročie založenia CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Slávnostnú sv. omšu pri tejto príležitosti bude o 10.00 h. sláviť J. Ex. Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Srdečne Vás pozývame!

 

POĎAKOVANIE Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu slávnosti udeľovania sviatosti birmovania. Rovnako ďakujeme za pomoc pri príprave slávenia slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – zvlášť pri príprave oltárikov.

 

POZVÁNKA NA „OPEKAČKU“ V sobotu, 25. 6. organizujeme pre všetkých birmovancov a animátorov „opekačku“ na farskej záhrade na ulici Pod Švabľovkou. Začiatok popoludní o 15.00. Prineste si dobroty na opekanie.

 

PÁN KAPLÁN MARTIN Hoci pán arcibiskup ohlásil odchod pána kaplána Martina k 1. 7., oznamujeme Vám aktuálnu informáciu, že z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti nového pána kaplána zostane s nami pán kaplán Martin ešte počas letných prázdnin.

 

ORGANOVÝ KONCERT Srdečne vás pozývame na Organový koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 26. júna vo Farskom kostole o 19.00 h. Zaznejú v ňom diela svetových skladateľov. Ako interpret sa predstaví p. Filip Burgr, náš pán kantor. Viac sa dozviete na plagáte na výveske kostola a webovej stránke farnosti.

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Milan Berdis zo Sabinova a Tímea Vojtková z Hermanoviec

Ivan Rokošný z Lipian a Adriána Kallová zo Sabinova

Dávid Dorušinec z Ražňan a Martina Karaffová zo Sabinova

Silvia Dujavová zo Sabinova a Dominik Letkovský zo Sabinova

Peter Goliáš zo Sabinova a Klaudia Laura Korupecká z Nierešov

Kto by vedel o nejakej prekážke pre ktorú by ohlásení nemohli platne prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb farského spoločenstva.

vložené: 18.06.2022

6,6