Farské oznamy - Nedeľa Najsvätejšej Trojice - 13.6. - 19.6. 2022

Farské Oznamy

13.6. – 19. 6. 2022

 

SLÁVNOSŤ NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI slávime vo štvrtok. Je to prikázaný sviatok, teda je našou povinnosťou zúčastniť sa na sv. omši. Pripomíname, že už v stredu večer je sv. omša zo slávnosti. Na záver večernej sv.omše vo štvrtok bude procesia, tohto roku iba vo vnútri kostola – jednotlivé zastavenia pri štyroch oltároch. Vo filiálnych kostoloch budú procesie, ak počasie dovolí, vonku v okolí kostolov. Kto sa zúčastní tejto procesie, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

STRETNUTIE KŇAZOV Kňazi, ktorí prijali kňazskú vysviacku v roku 2019, budú mať pri príležitosti svojej vysviacky ďakovnú sv. omšu v našom Farskom kostole v stredu, 15. 6. o 16.30. Medzi nimi je aj náš pán kaplán dp. Martin Miškuf.

 

KŇAZSKÁ VYSVIACKA A PRIMÍCIE už v tomto týždni nás čaká slávnosť, ktorá je pre našu farnosť mimoriadnou. Kňazská vysviacka dp. Miloša Jaklovského, sabinovského rodáka bude v Košiciach, v Katedrále sv. Alžbety v sobotu 18. 6. o 10.00 h. Primičnú sv. omšu bude novokňaz sláviť 19. 6. o 11.00 h v našom Farskom kostole. Primičnú sv. omšu môžete sledovať aj v priamom prenose na webovej stránke farnosti. Upozorňujeme na posunutý čas začiatku sv. omše. Rovnako na to, že miesta vpredu v kostole sú rezervované. Rešpektujte prosím pokyny usporiadateľov. Autobus do Košíc odchádza v sobotu ráno o 7.30 spred MKS v Sabinove. Ešte sú voľné miesta, môžete sa prihlásiť v sakristii.

 

SV. OMŠA ZA OCHRANU ŽIVOTA V rámci cyklu sv. omší za život bude ďalšia sv. omša v piatok 17. 6 o 18.00h. „Za ochranu života“.

 

BENEFIČNÝ KONCERT Rímskokatolícky farský úrad , Základná umelecká škola a Mestské kultúrne stredisko v Sabinove pri príležitosti Dní mesta Sabinov 2022 vás srdečne pozývajú na slávnostný benefičný koncert s názvom „Hudba nás spája“, ktorý sa uskutoční v už túto nedeľu, 12.6.2022 vo Farskom kostole.

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Matúš Kocurko zo Sabinova a Miroslava Klučková zo Žiliny

Ján Olejár zo Sabinova a Stanislava Gorylová z Prešova

Jakub Smolko z Jakubovian a Lenka Adamkovičová z Víťaza

Milan Berdis zo Sabinova a Tímea Vojtková z Hermanoviec

Ivan Rokošný z Lipian a Adriána Kallová zo Sabinova

 

vložené: 11.06.2022

6,7