Farské oznamy - Nedeľa Zoslania Ducha Svätého - 6.6. - 12.6. 2022

Farské Oznamy

6.6. – 12.6. 2022

 

SVIATOSŤ BIRMOVANIA udelí J. Ex. Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita našim birmovancom v sobotu, 11. júna 2022 o 11 h. pri sv. omši. Birmovanci a birmovní rodičia majú vyhradené miesta v strednej lodi Farského kostola. Rodičia v bočných lodiach kostola. Máme takmer 123 birmovancov, preto vás upozorňujeme, že nebude miesto v kostole pre všetkých. Veľmi pekne vás prosíme o rešpektovanie tohto poriadku a o ohľaduplnosť.

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA môžete prijať počas celého týždňa ako obyčajne. Zvlášť budeme spovedať vo štvrtok od 19.00 viacerí kňazi. Tento čas je určený pre birmovancov. Počas vysluhovania sviatosti zmierenia bude vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k verejnej poklone. Zachovajte ticho a úctu, ktorá prináleží Najsv. Sviatosti. Sviatosť zmierenia vysluhujeme pokiaľ bude treba. Preto príďte čím skôr.

 

PRAVIDELNÁ ADORÁCIA vo štvrtok od 16.00, bude pokračovať aj počas vysluhovania sviatosti zmierenia pre birmovancov.

 

STRETNUTIE BIRMOVANCOV v piatok na a po sv. omši. Vaša účasť je bezpodmienečne nutná! Preto zariaďte svoj program tak, aby ste mohli byť aj na sv. omši aj na nácviku po nej.

 

STRETNUTIE MINIŠTRANTOV Všetci aktívni miništranti, aj chlapci, ktorí by chceli začať vykonávať túto krásnu a potrebnú službu pri Pánovom oltári, sú pozvaní na „stretko“ najbližšiu stredu, 8. 6. na faru o 17:00. Bližšie informácie vám poskytne Lukáš Jaklovský.

 

BENEFIČNÝ KONCERT Rímskokatolícky farský úrad , Základná umelecká škola a Mestské kultúrne stredisko v Sabinove pri príležitosti Dní mesta Sabinov 2022 vás srdečne pozývajú na slávnostný benefičný koncert s názvom „Hudba nás spája“, ktorý sa uskutoční v nedeľu, 12.6.2022 o 16.00 vo Farskom kostole.

 

FARSKÝ DETSKÝ TÁBOR Aj v tomto roku organizuje spoločenstvo detí „Erko“ a naši farskí spolupracovníci Farský tábor pre deti od 7 do 14 rokov v termíne od 17. do 22. júla v Mníchovom potoku. Prihlásiť svoje deti môžete do konca júna na Farskom úrade alebo na tel. čísle 0905 341 691. Poplatok za dieťa je 110€ (súrodenecka zľava 10€).

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Tomáš Križalkovič zo Sabinova a Jarmila Kordiaková zo Šarišských Michalian (3)

Jaroslav Palčo zo Šarišských Michalian a Klaudia Šimčíková zo Sabinova (2)

Matúš Kocurko zo Sabinova a Miroslava Klučková zo Žiliny (1)
Ján Olejár zo Sabinova a Stanislava Gorylová z Prešova (1)

Jakub Smolko z Jakubovian a Lenka Adamkovičová z Víťaza (1)

Milan Berdis zo Sabinova a Tímea Vojtková z Hermanoviec (1,2)

vložené: 04.06.2022

6,6