Farské oznamy - 7. veľkonočná nedeľa - 30.5. - 5.6. 2022

Farské Oznamy

30. 5. – 5. 6. 2022

 

STRETNUTIE ZDRUŽENIA FAUSTÍNUM a modlitby v Hodine milosrdenstva budú dnes o 15.00 vo Farskom kostole. Ste srdečne pozvaní.

 

LETNÉ KÁNTROVÉ DNI sú v nasledujúcom týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom kántrových dní je prosba za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

 

PRÍPRAVA NA BIRMOVKU sa skončila poslednou katechézou. Nasledujúci týždeň majú birmovanci „voľno“, ktoré nech využijú na posledné prípravy. Spoveď birmovancov bude 9. 6 večer a generálka 10.6. večer po omši. Zariaďte si svoj program tak, aby ste tu mohli byť.

 

STRETNUTIE ANIMÁTOROV birmovancov bude v pondelok, 30.5., po večernej sv. omši na fare.

 

PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok 2.6. a v piatok 3.6. od 16.00. do sv. omše. Vo filiálnych kostoloch v piatok od 15.30 hod.

 

POBOŽNOSŤ FATIMSKEJ SOBOTY bude vo farskom kostole v sobotu ráno o 6:45 (po nej sv. omša) a v Jakubovanoch večer o 17:15.

 

SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO v sobotu večer vás pozývame na predlžené slávenie vigílie Zoslania Ducha Svätého, ktoré začína o 18.00. V tento a nasledujúci deň môže prijať každý veriaci, ktorý sa zúčastní spevu Veni Creator získať úplné odpustky. Je potrebné splniť zvyčajné podmienky. 

 

KŇAZSKÁ VYSVIACKA V mesiaci jún sú už tradične kňazské vysviacky. Tento rok sa táto udalosť dotýka aj našej farnosti.  Diakon Miloš Jaklovský, rodák z tejto farnosti je jedným z tých, ktorí prijmú kňazské svätenie a to 18. júna 2022 o 10.00 h. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Záujemcovia o účasť na jeho vysviacke, prihláste sa v sakristii, aby sme vedeli zabezpečiť dopravu (autobus).

 Svoju primičnú, teda prvú, sv. omšu bude slúžiť vo farskom chráme 19. júna o 11. hodine. Jeho i túto veľkú udalosť našej farnosti zverujeme do vašich modlitieb.

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Tomáš Križalkovič zo Sabinova a Jarmila Kordiaková zo Šarišských Michalian (3)

Jaroslav Palčo zo Šarišských Michalian a Klaudia Šimčíková zo Sabinova (2)

Matúš Kocurko zo Sabinova a Miroslava Klučková zo Žiliny (1)
Ján Olejár zo Sabinova a Stanislava Gorylová z Prešova (1)

Jakub Smolko z Jakubovian a Lenka Adamkovičová z Víťaza (1)

Milan Berdis zo Sabinova a Tímea Vojtková z Hermanoviec (1,2)

vložené: 28.05.2022

6,7