Farské oznamy - 6. veľkonočná nedeľa - 23.5. - 29.5. 2022

Farské Oznamy

23.5. – 39.5. 2022

 

PROSEBNÉ DNI sú v nasledujúcom týždni v pondelok, utorok a stredu. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných (kántrových) dní je prosba za úrodu.

 

SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA je prikázaný sviatok. Je povinnosťou zúčastniť sa na sv. omši. V tento deň je zbierka na katolícke média. Svoje milodary môžete odovzdať do vyznačených schránok.

 

KATECHÉZY BIRMOVANCOV Pozývame všetkých birmovancov na ďalšiu katechézu v piatok, 27.5. po večernej sv. omši, Komu nevyhovuje tento deň a čas, môže sa danej katechézy zúčastniť aj v sobotu po večernej sv. omši v Jakubovanoch. Katechézy sú povinné, miesto podľa vášho výberu. 

 

PRAVIDELNÁ ADORÁCIA vo štvrtok 26.5., keďže je slávnosť – nebude.

 

JUBILEUM SOBÁŠA pre jubilujúcich manželov, ktorí v tomto roku oslávia 25. výročie sobáša bude v Deň rodiny, 26.6.  o 15.00 v katedrále sv. Alžbety sv. omša so zvláštnym požehnaním p. arcibiskupa. Kto ma záujem z jubilujúcich manželov zúčastniť sa tejto slávnosti, prihláste sa, prosím, do 30.5. v kancelárii Farského úradu v Sabinove.

 

OHLÁŠKA PRED PRIJATÍM SVIATOSTI KŇAZSTVA Diakon Miloš Jaklovský, pochádzajúci z našej farnosti, má prijať kňazské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to v priebehu budúceho týždňa zahlási na farskom úrade.

 

POZVANIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCICH Prvopríjmajúce deti, v sobotu 28.5.2022 vás v sprievode vašich rodičov pozývame na spoločnú opekačku. (uskutoční sa len za priaznivého počasia) Stretneme sa o 9:00 pri kostole a pôjdeme do farskej záhrady. Zoberte si veci na opekanie a vodu na pitie. O zábavu sa postarajú animátori.

Tešíme sa na vás!

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Lukáš Zmil zo Sabinova a Veronika Šimonová zo Sabinova (3)

Ján Minďaš zo Starej Ľubovne a Erika Ivanová zo Sabinova (3)

Tomáš Križalkovič zo Sabinova a Jarmila Kordiaková zo Šarišských Michalian (2)

Jaroslav Palčo zo Šarišských Michalian a Klaudia Šimčíková zo Sabinova (1)

vložené: 21.05.2022

6,6