Farské oznamy - 5. veľkonočná nedeľa - 16.5. - 22.5. 2022

Farské Oznamy

16.5. – 22.5. 2022

 

SLÁVNOSTI 1. SV. PRIJÍMANIA Budúcu nedeľu – 22. mája budeme sláviť slávnosť 1. sv. prijímania – vo farskom kostole o 10.30 pre deti ZŠ na ul. Komenského. Sviatosť zmierenia detí – v sobotu – 21.5. od 9.00. Prosíme Vás, aby ste pri tejto sv. omšiach uvoľnili miesta v laviciach v strednej lodi kostola pre rodičov a krstných rodičov detí. Rodičov pozývame k prijatiu sviatosti zmierenia počas týždňa.

 

KATECHÉZY BIRMOVANCOV Pozývame všetkých birmovancov na ďalšiu katechézu v piatok, 20.5. po večernej sv. omši, Komu nevyhovuje tento deň a čas, môže sa danej katechézy zúčastniť aj v sobotu po večernej sv. omši v Jakubovanoch. Katechézy sú povinné, miesto podľa vášho výberu. 

Dátum nasledujúcej katechézy:  27.5.

 

PRAVIDELNÁ ADORÁCIA vo štvrtok od 16.00 vo Farskom kostole. Záverečná pobožnosť o 17.45.

 

ZBIERKA NA SEMINÁR Sabinov 685,23, Jakubovany 235,65, Orkucany 130,50; Spolu 1051,38€. Srdečné Pán Boh zaplať!

 

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ Od pondelka môžete nahlasovať úmysly sv. omší na II. polrok (júl – december) po každej sv. omši v sakristii našich kostolov. Prosíme, aby ste pri zapisovaní sv. omší boli ohľaduplní aj k iným.

 

ÚCTA K SV. JÁNOVI NEPOMUCKÉMU V JAKUBOVANOCH Dnešnú nedeľu sa uskutoční v rámci popoludňajšej pobožnosti o 15.00 tradičné putovanie ku kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Jakubovanoch spojené s modlitbou, v predvečer sviatku svätca. Srdečne pozývame všetkých, zvlášť prvoprijímajúce deti.

 

CINTORÍN V ORKUCANOCH Starý cintorín v Orkucanoch je majetkom katolíckej i evanjelickej cirkvi. Veľmi často sa stáva, že na časti, ktorá patrí katolíkom sa vytvára skládka odpadu, ktorý treba odvážať na naše náklady. Veľmi pekne Vás prosíme aby ste tam nenechávali nijaký odpad. Buďme zodpovední a ohľaduplní voči tomuto pietnemu miestu.

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Pavol Šimon zo Sabinova – Orkucany a Tatiana Humeňanská zo Sabinova (3)

Tomáš Mačišák z Drienice a Ivana Záhoráková zo Sabinova (3)

Lukáš Zmil zo Sabinova a Veronika Šimonová zo Sabinova (1)

Ján Minďaš zo Starej Ľubovne a Erika Ivanová zo Sabinova (1)

Tomáš Križalkovič zo Sabinova a Jarmila Kordiaková zo Šarišských Michalian.

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli platne prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na Farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb farského spoločenstva.

vložené: 14.05.2022

6,6