Kto spieva, dvakrát sa modlí...

To platilo aj v sobotu, 20. septembra, ktorá mohla byť výnimočná rôznymi akciami či oslavami, no my, mladí, ktorí sme sa vracali zo stretnutia saleziánskych mladých v Kysaku, sme nemohli ...

Vďaka

Chcem sa Ti, pane, poďakovať... Za to, že si ma stvoril ako jedno zo svojich detí a dal si mi slobodnú vôľu, lebo iba ten, kto miluje, dáva slobodu milovanej bytosti. Za to, že ...

Myšlienka z detskej sv. omše

Milé deti! Na poslednej detskej sv. omši sme si niečo povedali o obrátení sv. Pavla. Cestou do Damašku ho zalialo svetlo tak, že spadol na zem a začul hlas: „Šavol, Šavol, čo ...

Októbrové ružence v Roku sv. Pavla

Október je popri máji typickým mariánskym mesiacom. Je to mesiac „ruženca“. Pre nás sa môže stať príležitosťou „vstúpiť do Máriinej školy“ (čl. 1). Jednak tým, že zoberieme do rúk ruženec ...

ČASOPIS AHA

Nie je mi jedno, čo jem - nie je mi jedno, ako sa obliekam – nie je mi jedno, čo tlačím do hlavy. Vydavateľstvo don Bosco - www.donbosco.sk – www.ziwhat.sk jediný celoslovenský ...