Nedožitých 99 rokov kardinála Jozefa Tomka

Nový dokument o kardinálovi Tomkovi „Vzácny človek, ktorého sme boli hodní z Božej lásky a dobroty...“. Aj tieto slová zaznejú v novom dokumentárnom filme o kardinálovi ...

Pôstne obdobie

HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA Popolcová streda, 22. februára 2023, Santa Sabina - Aventín „Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“ (2Kor 6,2). Toto vyjadrenie apoštola Pavla ...