Pápež v januári vyzýva k modlitbe za učiteľov
P:3, 10. 01. 2023 16:47, ZAHVatikán 10. januára (VaticanNews) Svetová sieť modlitby pápeža (Apoštolát modlitby) v utorok 10. januára zverejnila krátke video Svätého Otca s modlitbovým úmyslom na január. Pápež František v ňom vyzýva k modlitbe za učiteľov, „aby boli dôveryhodnými svedkami Krista, aby kládli dôraz na bratstvo a pomáhali osobitne tým najzraniteľnejším mladým ľuďom“.

Svätý Otec vo videu v španielčine hovorí:

„Chcel by som navrhnúť pedagógom, aby do svojho vyučovania zaradili nový predmet: bratstvo.

Vzdelávanie je aktom lásky, ktorý osvetľuje cestu, aby sme mohli obnoviť zmysel pre bratstvo, aby sme neignorovali tých najzraniteľnejších.

Pedagóg je svedkom, ktorý neposkytuje svoje intelektuálne vedomosti, ale svoje presvedčenia, svoje žité nasadenie sa.

Je to človek, ktorý dobre ovláda tri jazyky: jazyk hlavy, jazyk srdca a jazyk rúk, ktoré sú v harmónii. A vie to robiť s radosťou z komunikácie.

[Takto] budú učitelia počúvaní oveľa pozornejšie a stanú sa tvorcami spoločenstva.

Prečo? Pretože zasievajú toto svedectvo.

Modlime sa za učiteľov, aby boli dôveryhodnými svedkami Krista, aby učili bratstvu a nie súpereniu a pomáhali osobitne tým najzraniteľnejším mladým ľuďom.“

Pripájame i januárový úmysel slovenských biskupov: „Za krajiny poznačené vojnovými konfliktmi, aby odpustenie a pokoj premohli nenávisť a pomstu.“