Dňa 27.1.2023 bude CZŠ sv. Jána Krstiteľa, ale zároveň i celej farnosti, odovzdaná relikvia blh. Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania. Relikviu prinesie a slávnostne odovzdá salezián don Jozef Luscoň SDB pri sv. omši o 8.00 h vo farskom kostole za účastí žiakov a pedagógov CZŠ. Uvedomujeme si dôležitosť výchovy a vzdelávania, ktoré vedú detí a žiakov aj k zodpovednému rozhodovaniu sa o svojom budúcom povolaní. To bol aj dôvod zaslania žiadosti Saleziánom don Bosca s prosbou o relikviu blh. Titusa Zemana, ktorý je patrónom povolaní. Veríme, že prítomnosť blh. Titusa Zemana v škole pomôže všetkým spoznávať a rozvíjať krásu skutočných hodnôt a dobra, pomôže žiakom nájsť svoje miesto v rôznych oblastiach spoločenského života a kráčať cestou správnych životných postojov a rozhodnutí. Relikvia bl.Titusa Zemana bude natrvalo uložená k verejnej úcte v školskej kaplnke.